Rådgiving

Energirådgiving

Mesterbygg Innherred AS har to sertifiserte energirådgivere. Ved rehabilitering settes det ofte i gang arbeider med et formål om å få et varmere og mer energieffektivt hus. For at nettopp denne forventningen skal bli innfridd, er det viktig at man setter i gang de riktige arbeidene - det hjelper for eksempel lite å etterisolere veggene med 20 cm, dersom problemet er at huset er trekkfullt. Det er derfor viktig at det blir foretatt undersøkelser slik at man faktisk finner ut hvor boligens forbedringspotensial ligger. Dette finner vi ved hjelp av en energirapport, hvor vi kommer med vår anbefaling til nødvendige tiltak. Enova dekker inntil 50%, maksimalt kr. 5.000, av kostnadene ved utarbeidelse av energirapporten. Foretar man de riktige forbedringene, kan man også ha rett på økonomisk tilskudd. For å få tilskudd, må man kunne dokumentere hvor mye lavere energibehov man får ved å utføre det planlagte arbeidet, og dokumentasjonen må være laget av en sertifisert energirådgiver som f.eks. Eskil Ørdal v/Mesterbygg Innherred AS.


Prosjektering

Mesterbygg Innherred AS kan prosjektere bygninger i tiltaksklasse 2.

Vi kan ta på oss brannprosjektering, statiske beregninger/dimensjonering, forslag til konstruksjonsløsninger og vi lager komplette beskrivelser og arbeids-/salgstegninger.