Eiendomsutvikling

• Markedsundersøkelser - hva er markedspris, relevante kundegrupper og hvilken type bygninger er det tryggeste å satse på?

• Regulering - hva kan bygges på den aktuelle eiendommen, og hvordan skal vi gå frem for å få lov til å bygge boliger på denne?Er du grunneier eller har et tomteområde, kan vi svare deg på disse spørsmålene. VI bistår gjerne med å utvikle deres eiendom - enten ved et samarbeid eller ved at vi kjøper den.