Din lokale Mesterhusforhandler på Innherred

Mesterbygg Innherred AS (tidligere Systemforskaling AS) er et byggmester og entreprenørfirma, med Inn-Trøndelag som hovedsakelig markedsområde. Kundene er firmaets beste markedsføring.

Selskapet har opp gjennom årene, siden stiftelsen i 1974, drevet allsidig byggmester- og entreprenørvirksomhet, hovedsakelig innenfor betong- og tømrerentrepriser. Etterhvert er det i firmaet utviklet seg spesialkompetanse innenfor planlegging, prosjektering og utbygging av boliger, boligfelt og leiligheter, og firmaet har gjennom flere år høstet anerkjennelse for høy kvalitet på sine leveranser. Firmaets ""Null-feil"" overleveringer er blitt et begrep i markedet.

I 2003 ble Mesterbygg Innherred AS kåret til ""Årets Mesterhusbedrift"".

Bedriften satser på kvalitetsleveringer gjennom en fast stab av dyktige medarbeidere, for å oppnå en god økonomi som kan sikre bedriften, dens ansatte, tidligere og nye kunder samt leverandører, gjennom gode og dårlige tider.


Mesterhus er en del av Mestergruppen A/S som har lang tradisjon og virksomhet med utspring i byggmestervirksomhet i Norge. Gruppen arbeider i dag blant annet med kjedekonsepter innenfor husbygging og byggevarehandel. Mesterhus er organisert som et landsomfattende kjedeforetak av frittstående byggmesterfirmaer.

Grunntanken er å bygge kvalitetshus, bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen.