Egenutviklede hustyper

Mesterbygg Type 10; (Med takopplett og pulttak)

Mesterbygg Type 10 (Videreutvikling av MH Kvalheim)

En lun, praktisk og koselig enebolig i 1,5 etasjer med universell utforming. Passer de som er opptatt av fleksibilitet og et rimelig boalternativ.

Denne boligen er en videreutvikling av Mesterhus Kvalheim (også utviklet av oss). Type 11 og Kvalheim er mye benyttet til feltutbygging og selger godt både lokalt og på landsbasis. Er nærmest å regne som "folkemodellen"

Boligen må sies å være meget fleksibel siden at bl.a. trappa opp til loftet går direkte opp fra et romslig vindfang.

Det gjør det mulig og kurant å leie ut hele loftsetasjen til et par hybler når- eller hvis man kommer opp i en situasjon hvor man selv klarer seg godt med kun hovedetasjen. På denne måten kan man holde egen hovedetasje avlåst for evt. hybelboere og ulempene med å leie ut reduseres.

Boligen har alle nødvendige funksjoner i hovedetasjen. Et soverom, bad og evt. adskilt vaskerom / bod. Kjøkkenet og stuen ligger begge ved utsiktsiden. Huset har i utgangspunktet tre soverom, men et fjerde soverom kan enkelt tilføyes ved å sette opp en ekstra vegg og dør i loftstuen.

Boligen kan også bygges med sokkel- eller kjelleretasje.

Bruksareal 132m²132m²
Bebygd areal (kun bolig)92m²

Største lengde

1,2m

Største bredde

8,2m

Mesterbygg Type 10; (Med forlenget kjøkkenfløy og takark)

Bruksareal

143m²

Bebygd areal (kun bolig)

92m²

Største lengde

14,8m

Største bredde

8,2m

Mesterbygg Type 10; (Med forlenget stuefløy, hevet raft og opplett på begge sider)

Bruksareal 150
Bebygd areal (kun bolig) 100
Største lengde 12,7m
Største bredde 8,2m

Mesterbygg Type 12

Mesterbygg Type 12 (MH Nelia)

Staselig, romslig og hyggelig enebolig som passer alle livssituasjoner - Mulighetenes bolig.

Mesterbygg Type 12 er en staselig enebolig med romslig plass til en aktiv familie.

Begge etasjene har store og gode planløsninger, med egne bad og direkte adkomst til terrasse og balkong fra stuene. Som plantegningene viser er huset svært fleksibelt og kan tilpasses ønsker og behov - for eksempel kan du få en helt åpen løsning som skaper god kontakt mellom kjøkken og stue. Med tanke på at «alt skjer» på kjøkkenet, er det kanskje ikke så dumt?

Lar du bad og vaskerom bytte plass, får du helt andre muligheter for romplassering. Mesterhus Nelia er opprinnelig tegnet for flatt terreng, men ved å fjerne vinduene i den ene langveggen går det godt an å bygge huset i skrånende terreng.

Selv om Nelia egentlig er en enebolig, kan den deles horisontalt til en tomannsbolig. To gode venner kan kjøpe hver sin del, eller du kan gjøre den ene halvparten om til utleieenhet og således få et kjærkomment tilskudd til finansieringen - Kanskje ikke så dumt om man havner i en livssituasjon som tilsier at én etasje er nok? Første etasje kan dessuten også inneholde én hybel.

Det er ikke uten grunn vi kaller Nelia «mulighetenes enebolig».

Bruksareal185m²
Bebygd areal (kun bolig)120m²
Største lengde14,8m
Største bredde8,2m

Mesterbygg Type 13

Mesterbygg Type 13

Stilfull og praktisk enebolig med 4 soverom og alle funksjoner på ett og samme plan.

Denne boligen er utviklet ut i fra grunnleggende kundeønsker om en praktisk enebolig med fire soverom og alt på én flate; man kan bo i samme boligen uansett evt. bevegelsesbegrensninger.

Boligen er praktisk innredet med et adskilt vaskerom, stor bod og et gjestetoalett. Boligen har som sagt fire, romslige soverom som er plassert samlet. Et romslig bad er like i nærheten. Boligen har et stort kjøkken og stue med en åpen løsning, men stue og kjøkken kan adskilles svært enkelt.

Klarer man seg med tre soverom, kan man få en enda større stue.

Boligen har en delvis takoverbygd terrasse, hvor man kan tilbringe sommerhalvårene. Terrassen har direkte utgang fra stue og/eller kjøkkenet. Eksteriørmessig kan fasadene enkelt tilpasses til et mer moderne formuttrykk om ønskelig.

Bruksareal 152
Bebygd areal (kun bolig) 164
Største lengde 18,4m
Største bredde 11,8m
Mesterbygg Type 14

Mesterbygg Type 14

Et hus med mye dagslys og utsikt! Praktisk og moderne enebolig med universell utforming. Kan enkelt tilpasses for hybelutleie i underetasjen uten å måtte la leietakere gå gjennom egen boenhet.

Denne boligen er utviklet med grunnleggende kundeønsker om en moderne enebolig med gjennomgående sol- og dagslys. Boligen er i utgangspunktet tiltenkt for skrått terreng.

Boligen er innredet med et stort kjøkken og en stor stue. Entreen er også romslig med god plass til klær og sko. Alle nødvendige funksjoner finnes i hovedetasjen.

Trappens plassering med nedgang til underetasjen fra entreen gjør boligen fleksibel. Hovedetasjen kan om ønskelig avstenges fra underetasjen slik at man uten stor ombygging kan leie ut hybler i underetasjen den dagen ens livssituasjon tilsier at én etasje er nok.

Den åpne kjøkkenløsningen og vinduene øverst i bakveggen gjør det mulig å få inn vintersol også i nord- og østvendte tomteområder. Dette, samt øvrige store omfang av vindusflater er midt i blinken for de som setter pris på mye dagslys i huset.

I underetasjen er det tre soverom, en ekstra stue, et bad, en romslig bod med mulighet for div. tekniske installasjoner samt et disponibelt rom.

Boligen er utviklet for tomter i skrått terreng med hovedadkomst fra oversiden. Dersom tomta har atkomst også fra nedre side, finnes alternativ av bygningen med utleieleilighet, evt. som en horisontaldelt tomannsbolig.

Bruksareal199m²
Bebygd areal (kun bolig)

117m²

Største lengde13,0m
Største bredde9,8m

Mesterbygg Type 15

Mesterbygg Type 15

Praktisk, romslig og moderne enebolig med universell utforming. Hyggelige rom med mye dagslys.

Denne boligen er utviklet med grunnleggende kundeønsker om en moderne enebolig med gjennomgående sol- og dagslys. Boligen er i utgangspunktet tiltenkt for flatt terreng, men kan enkelt tilpasses skrådde tomter. Ved å bytte på 1. og 2. etasje, har man en sokkelbolig med adkomst fra oversiden av tomten.

Boligen er innredet med et stort kjøkken og to store stue. Entreen er også romslig med god plass til klær og sko. Alle nødvendige funksjoner finnes i hovedetasjen.

Trappens plassering med nedgang til underetasjen fra entreen gjør boligen fleksibel. Hovedetasjen kan om ønskelig avstenges fra loftetasjen slik at man uten stor ombygging kan leie ut hybler i loftetasjen den dagen ens livssituasjon tilsier at én etasje er nok.

Boligen kan ha fra 3- til 5 soverom. Alt etter hva som skulle passe ens livssituasjon. Skulle man ønske en stor loftstue, kan man enkelt sløyfe ett eller to av soverommene på loftet.

Boligen har som sagt 3- til 5 soverom, to romslige bad, to stuer, ett stort kjøkken samt to boder med mulighet for div. tekniske installasjoner.

Boligen er utviklet for tomter i flatt terreng, men kan tilpasses til skrådde tomter med hovedadkomst fra oversiden og fortsatt ha universell utforming.

Bruksareal190m²
Bebygd areal (kun bolig)106m²
Største lengde14,8m
Største bredde7,6m

Mesterbygg Type 16

Mesterbygg Type 16

Stort familievennlig vinkelhus med nostalgiske detaljer, universell utforming og svært romslige oppholdsrom med mye dagslys.

Denne boligen ble utviklet med grunnleggende kundeønsker om en stor bolig tiltenkt tomter med svakt skrånende terreng, garasje i umiddelbar nærhet til hovedinngang med ett fleksibelt hobbyrom hvor man kan bedrive evt. hjemmevirksomhet. Boligen har to romslige adskilte stuer og har flere soverom. Dette gir muligheter for et aktivt familieliv.

Hovedinngangen er godt skjermen under et nett takoverbygg med adkomst til bilgarasje i umiddelbar nærhet. Boligen er innredet med en luftig og åpen kjøkkenløsning, men det er muligheter for en mer lukket løsning om man bytter plass på kjøkken og innerstue. De store oppholdsrommene innbyr til sammenspleisede forsamlinger og -festligheter. Hovedetasjen har vindfang,ett romslig bad og rikelig med avsettingsplass i både entré og boder. Alle nødvendige funksjoner finnes i hovedetasjen.

Loftsetasjen er også veldig romslig, med to store soverom, stor stue, eget bad og rikelig med bodareal. Hobbyrommet kan enkelt innredes til f.eks. et snekkerverksted, kontor, eller til og med en hybel.

Trappens og loftbadets plassering kan dessuten flyttes til motsatte sider, og trappen adskilles fra stue, men få adkomst fra entré/vindfang. Dette vil stimulere mer til utleie av hele loftsetasjen, noe som kan komme godt med den dagen ens livssituasjon plutselig endrer seg, og det viser seg at en etasje vil være mer enn nok.

Mesterbygg Type 17

Mesterbygg Type 17

Stort familievennlig hus med klassisk utseende, universell utforming og mange muligheter. Med få inngrep har man et hus som passer de livssituasjonene man kan komme oppi.

Dette er en bolig med et utseende som er smakfullt, men også tro mot tradisjonsrikt håndverk. Boligen har alle nødvendige funksjoner på ett og samme plan, men har også en romslig loftsetasje i tillegg.

Boligen ble utviklet til å passe krevende tomter, også tomter med skrådd terreng og som har adkomst fra nedre side. Ved å sette opp den bakre langveggen i betong, oppnår man en praktisk bolig som passer skrådde tomter uten å måtte være et sokkelhus. Boligen vil da, i motsetning til mange sokkelhus med adkomst fra nedre side, også ha livsløpsstandard.

Inngangspartiet er skjermet under ett utsmykket takoverbygg som vekker liv til gavlfasaden. Boligen har et romslig vindfang hvor man finner trappen opp til loftsetasjen, trappen blir da adskilt fra de andre rommene.

Med få inngrep har man da et hus som passer de livssituasjonene man kan komme oppi, forutsigbare som uforutsigbare, f.eks. den dagen barna flytter hjemmefra og man har en tom loftsetasje.

Hovedetasjen har en romslig entré med god avsettingsplass til både klær og sko. Badet og vaskerommet er også romslig og ligger i nærheten av hverandre og man har da en kort vei å måtte frakte skittentøyet på. Soverommet ligger i enden av gangen og veien fra soverommet til badet er godt skjermet fra stua. Stua og kjøkkenet er stort og luftig med godt gjennomlys gjennom hele husets lengde, sollyset vil slippe inn fra nesten alle retninger. Kjøkkenet ligger i umiddelbar nærhet til hovedinngangen, noe som kommer godt med når man kommer hjem med mange og svært tunge handleposer.

I loftsetasjen finner vi 3 romslige soverom, 1 stor stue, en bod og ett bad.

Bruksareal

176m²
Bebygd areal (kun bolig)125m²
Største lengde13,0m
Største bredde9,4m