Nyhus

Å velge sitt hjem er et stort, vanskelig, og ikke minst et svært viktig valg som man tar.
Skal man kjøpe nytt? Er vi i stand til å pusse opp og etterhvert få lagt vårt eget særpreg på vårt hjem?

Fordeler med nytt hus
• Dere får være med og utforme huset med de materialvalg dere foretrekker.
• Nye boliger er vesentlig mer energiøkonomiske enn eldre boliger.
• Forsikringsselskapene har erfart at det blir færre problemer med nye boliger, og
derfor er det billigere husforsikring på nye boliger.
• Det er svært lite vedlikehold de 10 første årene.
• De kan flytte inn i en ny bolig uten å måtte pusse opp først.

• Nye boliger hvor kontrakt er inngått før boligen er ferdigbygd, reguleres av
Bustadsoppføringslova som har de beste reklamasjonsrettighetene.
• Det stilles betryggende sikkerhet for riktig oppfyllelse av kontrakten både i
byggeperioden og i reklamasjonsperioden,
• Det er ingen uforutsette kostnader som kommer i tillegg uten at du foretar
fordyrende endringer. Du vet hva totalkostnadene blir.
• Det betales 2,5 % dokumentavgift kun av tomteverdien ved kjøp av nye hus.

Nybygg

Vi fører også opp bygg til annet enn boligformål. Bl.a. bygger og prosjekterer vi nye garasjer, barnehager, forretnings- og yrkesbygg.