Når familiesituasjonen endrer seg, og boligen deres - med sin perfekte beliggenhet, blir for liten, bistår vi gjerne med utvidelse av boligen deres.

Mesterbygg Innherred har erfaring med flere forskjellige påbygg; alt fra garasjer til større utbygg. Takark, loftspåbygg eller forlenging/bredding av hele huskroppen er noe av arbeidet vi har utført tidligere. Vi tar hånd om søknad-, tegne- og prosjekteringsarbeidet, og skreddersyr en løsning som passer perfekt for dere.

Vi kan også levere tegninger og instruksjoner for deres ønskede løsning, dersom det er ønskelig å foreta byggearbeidene på egenhånd.
Over tid vil deres bolig ha behov for vedlikehold. Om det er utbedring av kledning eller vindskier, utbedring av taket for å forhindre vannlekkasjer, bytte av vinduer, sikre grunnmurer, er dette og mye mer arbeid som vi har god erfaring med.

Mesterbygg Innherred tar gjerne vedlikeholdsarbeidet for dere, og fjerner deres boligrelaterte bekymringer.

Vi foretar også komplett ombygging og rehabilitering av boligen deres, slik at boligen imøtekommer nyere krav til bl.a. energieffektivitet, bokvalitet og estetikk. Slik ombygging kan delvis dekkes av tilskuddsordninger.

Vi kan også levere tegninger og instruksjoner for den valgte vedlikeholdsløsningen, dersom det er ønskelig å foreta byggearbeidene på egenhånd.