Ledige stillinger!

Tømrere, evt. selvstendige snekker og snekkerlag

Carpenters and self-employed carpenters

Pga. økende oppdragsmengder, ønsker vi å tilknytte oss tømrere for ansettelse, evt. selvstendige snekkerlag, for bygging av boliger hovedsakelig i Levanger‐ og Verdalsregionen.

Mesterbygg Innherred AS er en 40 årig lokal byggebedrift på Innherred, tilknyttet Mesterhuskjeden siden 1986.

  • Liker du å arbeide med trehus og trehuskonstruksjoner?
  • Er du stolt av faget, og setter pris på åpenhet, ærlighet og at kvalitet er viktig?
  • Synes du det er greit med veldig lite pendling?
  • Synes du det er stimulerende med betaling etter dyktighet og innsats?
-Ja? da vil du kunne passe godt inn hos
oss.
Henvendelse: mail: eskil@mesterbygg‐ih.no tlf. 95977899
Because of increasing amounts of work, we want to employ carpenters or self-employed carpenter-teams for construction of buildings and housing. Mainly in the Levanger- and Verdal region.

Mesterbygg Innherred AS is a 40 year old local construction firm. It is affiliated with the Mesterhus brand since 1986.

  • Do you enjoy working with wooden buildings?
  • Are you proud of the skill and do you value qualites such as honesty and precision?
  • Do you find it good to not have to commute to work?
  • Do you find it stimulating that payment is determined by skill and effort?
-Yes? then you would fit well with us

Enquires: mail: eskil@mesterbygg‐ih.no tel. 95977899